חדשות ועדכונים

 • מודול חשבוניות ישראל

  מודול חשבוניות ישראל - לקוחות תוכנת נשר ותוכנת מדף

  מודל חשבוניות ישראל נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות הגורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה מידי שנה. במסגרת המודל, ובהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג– 2023, נקבע כי החל מיום 1.1.2024, רשות המסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס באמצעות מערכת מקוונת. מספרי הקצאה אלה יידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (25,000 ₪ לשנת 2024).
  לאור המצב הביטחוני רשות המסים תאפשר ניכוי מס תשומות מחשבונית מס גם ללא מספר הקצאה עד ליום 31 במרץ 2024.

  חברת תבל תוכנה פיתחה מודול שמתחבר לממשק של רשות המיסים ושולף מספר הקצאה שלל חשבונית שמופקת בתוכנה. הפתרון משולב בתוכנה באופן כזה שלא מפריע למשתמש שמפיק חשבוניות. מי שנדרש לבצע פעולה יזומה פעם בשלושה חודשים הוא רק בעל העסק או מורשה מטעמו.
  מי שמפיק חשבוניות לא אמור לשנות את שיטת העבודה שלו ומספר ההקצאה נשלף ומחובר אוטומטית לחשבונית.

  עלות הרכישה וההתקנה של המודול הוא : 1,200 ₪ + מע"מ (תשלום חד פעמי)

  להורדת דף הסבר על המודול לחץ כאן
  https://tinyurl.com/mtj8myk5